โรคผิวหนังอักเสบภูมิแพ้หรือโรคภูมิแพ้ผิวหนัง (Atopic dermatitis)

โรคภูมิแพ้ผิวหนัง (Atopic dermatitis) ความผิดปกติภายในร่างกายไม่เพียงส่งผลกระทบต่ออวัยวะต่างๆ ข้างใน แต่โรคผิวหนังอักเสบภูมิแพ้หรือโรคภูมิแพ้ผิวหนัง คืออีกปัญหาที่พบได้บ่อยและส่วนใหญ่เกิดจากปัจจัยภายใน แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น โรคผิวหนังอักเสบภูมิแพ้หรือโรคภูมิแพ้ผิวหนัง ก็อาจเกิดจากปัจจัยภายนอกได้เช่นกัน เราจึงควรทำความเข้าใจแบบเจาะลึก…เพื่อลดโอกาสการเกิดโรคผิวหนังอักเสบภูมิแพ้นี้ โรคผิวหนังที่พบบ่อย แบ่งเป็น 6 กลุ่มใหญ่ๆ ดังนี้          1.โรคติดเชื้อต่างๆ เช่น โรคติดเชื้อไวรัส แบคทีเรีย เชื้อรา และโรคจากปรสิต เป็นต้น           2.โรคผิวหนังอักเสบเอกซิมา แบ่งเป็น 2 กลุ่ม           3.โรคเอกซิมาที่เกิดจากปัจจัยภายใน (Endogenous eczema)           4.โรคเอกซิมาที่เกิดจากปัจจัยภายนอก (Exogenous eczema)           5.โรคผื่นแดง (Erythemas), …

โรคผิวหนังอักเสบภูมิแพ้หรือโรคภูมิแพ้ผิวหนัง (Atopic dermatitis) Read More »